Humanitární akce Kola pro Afriku

Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku vznikla na počátku letošního roku s cílem pomoci dětem z chudobné oblasti Afriky, a to sběrem opotřebovaných jízdních kol. Ta budou poslána dětem z malé země Gambie. Kola, která se sbírají, můžou být horská, trekkingová, ale i nepojízdná. Dokonce se sbírají různé náhradní díly i kolařské nářadí. aby se třeba ze dvou rozbitých kol poskládalo jedno – plně funkční. Jsem vášnivá cyklistka a vím, jak je příjemné mít vlastní kolo už jako malé dítě. Proto jsem projekt Kola pro Afriku podpořila mým prvním horským kolem. Ráda totiž pomáhám. Zakladateli projektu Kola pro Afriku jsou Roman Posolda a Richard Gazda. O této humanitární akci jsem si povídala s ředitelem o.p.s. Kola pro Afriku Romanem Posoldou.

Kde a kdy vznikla myšlenka na projekt Kola pro Afriku?

Inspiraci jsme čerpali v Anglii, kde jsem pobýval s rodinou a pracoval s dětmi s postižením. Seznámil jsem se tam i s Richardem Gazdou a společně jsme narazili na neziskovou organizaci Jole Rider. Tato organizace funguje již sedm let. Vyvezla do malé země Gambie celkem 10 000 kol. Několik dní jsme tam dobrovolně pomáhali. Myšlenka „Kola pro Afriku – na kole ke vzdělání, vzděláním ke svobodě“ nás oslovila natolik, že nás pak napadlo podívat se do Afriky a zjistit, zda-li jsou tam kola opravdu potřebná, nebo zda neskončí na smetištích. Dostupnost škol v mnohých afrických zemích je velmi nelehká. Většina dětí do školy musí chodit pěšky a pro velkou vzdálenost do ní prostě chodit vůbec nemohou. Díky charitativním projektům v posledních letech dětí, které se ke vzdělání dostanou na kole, přibývá.

Můžete nám přiblížit, jak je tato činnost organizována?

Nejdříve postupně vznikala sběrné místa, může to být nezisková organizace, farnost, škola, obec, firma nebo dokonce i jednotlivec. V současnosti je po celé ČR kolem 50 sběrných míst. V těchto sběrných místech fungují dobrovolníci, kteří mají na starost kola přebírat a vést jejich evidenci. Po naplnění skladovací kapacity (30, 50, 100, 200 kol – je to různé) hledáme dopravce, který nám kola převeze do centrálního skladu. První sběrné místo vzniklo v Ostravě – Koblově, kde nám byly nabídnuty velké prostory v bývalém armádním objektu. Poté jsme se spojili s občanským sdružením Nová šance, které sídlí také v Ostravě – Koblově. Je to nezisková organizace, která nabízí novou šanci mužům, kteří jsou po výkonu trestu. Jsme vděčni za toto místo a také za pomoc místních lidé, kteří jsou po výkonu trestu nebo po těžké životní situaci, případně lidé bez domova. Do prací na kolech se rovněž zapojují lidé s uloženým alternativním trestem, nebo dlouhodobě nezaměstnaní – tzv. veřejná služba. Pracují na opravách kol tak, aby byla připravena pro transport do africké země Gambie. Tam je tedy jeden centrální sklad, další máme v Brně a Praze. Již je sesbíráno asi 4 000 kol.

Jak probíhá přeprava darovaných kol?

Doprava, ať už vnitrostátní nebo za hranice je nejdražší částí projektu. Přeprava jednoho kola stojí zhruba 200 korun. Jakmile budou kola opravená a bude dostatečný počet na zaplnění kontejneru, tak se kola z centrálních skladů odvezou vlakem do Hamburku. My budeme mít tento rok na podzim připravena kola pro první kontejner. Je otázkou, zda se nám podaří sehnat peníze od dárců nebo z projektů, abychom kontejner mohli vypravit. Máme příslib od hnutí Bicycles for Humanity, že když jako oni půjdeme stále dobrovolnickou cestou, tak nám první kontejner zaplatí oni. Toto celosvětové hnutí je založeno výhradně na dobrovolnictví. Žádný človíček není placený. Z Hamburku se kola přepraví nákladní lodí do hlavního města Gambie – Banjulu. V přístavu kola převezme místní koordinátor Boyo Turey, který darovaná kola přerozděluje do škol. Tomuto pánovi je 50 let a žije se svými dvěma ženami. Jejich rodina má 14 dětí. V minulém roce při naší návštěvě v Gambii jsme právě v této rodině pobývali. Koordinátor Boyo Turey tuto činnost dělá již šest let.

Jaké jsou pravidla při rozdělování kol v Gambii?

Každá škola podle abecedního seznamu dostane 100 kol. Škola se stává vlastníkem těchto kol a dětem jsou pak kola zapůjčována. Po skončení školní docházky může zdědit kolo další dítko z rodiny. Hlavní kritériem pro zapůjčení je vzdálenost bydliště dítěte od školy. Dále také rozhoduje prospěch, chování a v neposlední řadě to, že dítko slíbí, že už bude do školy chodit včas.

Staráte se také, co se děje s koly v Africe?

Kolo má v Africe velkou hodnotu. Do Afriky přišlo za posledníxh šest, sedm let mnoho darovaných kol, nejen z Velké Británie, ale také z Kanady, USA, Austrálie, Mexika, Holandska, Německa. S koly přicházejí výukové programy. Všechny organizace se snaží vyučovat místní, jak s koly zacházet, jak je opravovat a udržovat, tak aby co nejdéle a nejlépe sloužila. My spolupracujeme s anglickou organizací na vzdělávacím projektu v Gambii pro místní mechaniky, učitele a studenty. V tom spatřujeme udržitelnost celého projektu. Pomáháme vzniku místních servisních dílen, například při školách, které budou zajišťovat dobrý technický stav kol. Tím pomáháme novým pracovním možnostem a také dbáme na to, aby se z darovaných kol nestalo v Africe smetiště.

Jaká kola jsou vhodná?

Vhodná jsou kola horská a široko-plášťová a taková, která jsou ještě snadno opravitelná. Stav kola nemusí být až tak rozhodující. Všechna kola prohlédneme a potřebná opravíme. Samozřejmě čím lepší stav, tím lépe. Snáze se tak posuneme k bodu odeslání. Neúplná – zvláště horská kola – použijeme na velmi potřebné náhradní díly. V tuto chvíli se nám sešlo hodně favoritů a starých kol, která při představě afrických cest – prašných, písčitých a kamenitých, či udusané a ujeté hlíny, nejsou tak vhodná jako kola horská. Přesto děkujeme všem dárcům za podporu a přispění. Máme úžasnou podporu z některých bike shopů, kde nám již darovali nářadí a náhradní díly.

Kdo a jakým způsobem je do tohoto projektu zapojen?

Celý projekt stojí na dobrovolnictví, bez něhož bychom nemohli fungovat. My sami jsme začali jako dobrovolníci a další lidé se k nám postupně přidávají, takže v současnosti pracujeme v týmu sedmi lidí. K dnešnímu dni po celé České republice funguje zhruba 50 sběrných míst, tak ruku ke společnému dílu přiložilo asi 100 lidí. Což je samo o sobě krásná věc. Ukazuje se, že naše úvahy o tom, že pomoc do Afriky není jednosměrná, jsou pravdivé.

Jakým způsobem se můžou zapojit další lidi dobré vůle?

Další pomocí může být například zakoupení trička Kola pro Afriku, nebo ve fundraisingové akci Kup nářadí pro konkrétní školní dílnu v Gambii, nebo kup si místo v kontejneru pro kolo, které daroval tvůj spoluobčan. Zakoupením trička lidé mohou podpořit převoz jednoho kola. Prosíme o pomoc i ty, kteří mají doma či v obchodech použité, nebo již nepotřebné kolařské nářadí. Vážíme si dobré vůle všech, kteří se do projektu zapojili. Je krásné vnímat, že to, co nabízejí média, není celá pravda o naší zemi. Poznali jsme jinou pravda o dobru a dobrých lidech, kterých je všude hodně.

Chtěli byste i jinak využít zkiušenosti z projektu Kola pro Afriku?

Věříme, že je v tom příkladný moment i pro naši společnost a že i u nás v lidech leží velký potenciál dobra. Přemýšlíme o propojení s dětmi na českých školách. Chtěli bychom žákům a studentům zprostředkovat život afrických dětí, které jsou jim v mnohém blízké. Myslím, že se tak vzájemně můžeme velmi obohacovat. Také bychom našim dětem chtěli ukázat, jak může být dobrovolnictví užitečné. Již nyní máme spoustu dobrých zkušeností ze setkání s dětmi ve školách, například ve Vítkovicích, Znojmě, Táboře, Zbyslavicích, Lipníku nad Bečvou, Třebíči, Kojetíně.


Jedno ze sběrných míst humanitární akce Kola pro Afriku je v neziskové organizaci Iskérka v Rožnově pod Radhoštěm. Tam jsem si povídala s dobrovolnicí Zdenkou Račkovou.

Jak jste se dozvěděla o akci Kola pro Afriku?

O projektu Kola pro Afriku jsem se dověděla z deníku Mladá fronta dnes.

Co Vás vedlo k tomu, abyste se zapojila do této humanitární akce?

Zalíbila se mi myšlenka, že je možné ulehčit africkým gambijským školákům dopravu do školy. Jestliže se mi naskytla možnost udělat radost dětem v Africe, tak to ráda udělám. Měla jsem dvě starší kola, tak jsem uvažovala, jak je dopravit do tehdy nejbližšího sběrného místa v Kroměříži. Napsala jsem řediteli o.p.s. Kola pro Afriku panu Romanu Posoldovi a nabídla do sbírky naše dvě kola. Současně jsem mu navrhla, že mu pomohu zřídit v Rožnově pod Radhoštěm další sběrné místo. Obrátila jsem se na tehdejší ředitelku rožnovské Iskérky Blanku Mikolajkovou, protože jsem věděla, že v areálu Iskérky jsou vhodné volné prostory pro sklad jízních kol. Poté, co jsem dostala příslib ke zřízení sběrného místa v Iskérce, jsme se všichni zainteresovaní sešli s panem Posoldou a ujasnili si, jak bude projekt probíhat. Ještě tentýž den jsme navštívili ředitele Městské knihovny Pavla Zajíce, s nímž jsme domluvili termín konání besedy o projektu Kola pro Afriku, protože bylo potřeba, aby se o něm dověděla co nejširší veřejnost. V tom nám pomohli také rožnovský farář Kamil Obr, TV Beskyd a Spektrum Rožnovska.

V čem Vaše dobrovolnická práce spočívá?

Každé úterý přebírám darovaná jízdní kola ve sběrném místě a čas od času konzultuji s panem Posoldou další postup, například převoz kol do centrálního skladu v Ostravě.

Jaké Jsou reakce lidí, kteří se rozhodli kolo darovat?

Reakce dárců jsou přívětivé. Žádnou nepříjemnou reakci jsem neměla.

Co byste si přála změnit u nás v ČR v zdravotně sociální oblasti?

Myslím, že současná společnost se neobejde bez zásahů státu. A moderní stát by měl být založen mimo jiné i na principu solidarity. Mezi námi žije mnoho nemocných nebo handicapovaných spoluobčanů, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na pomoc druhých, bez níž se neobejdou. V této oblasti musí pomoci státní instituce. Je třeba finančně i personálně podpořit projekty v sociální oblasti, např. budovat moderní domovy pro seniory, chráněná bydlení pro nepřizpůsobivé, vytvořit mechanizmy pro důslednou kontrolu hospodaření ve zdravotnictví, vytvořit právní prostředí a vhodné podmínky pro umísťování dětí z dětských domovů do náhradních rodin nebo vesniček SOS apod.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.