Organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním

Organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním


Anima Viva  – podpora a pomoc lidem s psychickou nemocí v jejich přirozeném sociálním prostředí

Amika Valašské Meziříčíhttp://www.valmez.charita.cz/sluzba/socialni-rehabilitace-amika

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví – sdružování poskytovatelů sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou.

Bona o.p.s. – společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany

Camino Vsetínhttp://www.caminovsetin.cz/

CEDR – Posláním organizace je pomáhat lidem s duševním onemocněním, zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí a vytvářet pracovní místa pro osoby obtížně zaměstnavatelné. Cílem poskytovaných sociálních služeb je dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory.

ČSDZ je občanské sdružení, jehož úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví – společnost provozující klubová setkání, odborné přednášky, rehabilitační cvičení, víkendové výlety a zážitkové semináře pro duševně nemocné osoby; +420 226 272 140

Fokus Praha  – sdružení pro péči o duševně nemocné – podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí ve schopnosti zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Greendoors – pracovní a sociální rehabilitace vážně duševně nemocných; tréninková dílna pro duševně nemocné

Iskerka o.p.s.http://www.iskerka.cz/

Portál Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Portál Help24 – portál zaměřený na duševní zdraví, zejména na psychoterapii a psychoanalýzu; odborné i laické poznatky, ankety, diskusní fórum, kontaktní centra pomoci, příběhy ze života, rady a tipy

Charita Opava – Chráněné bydlení pro duševně nemocné – Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení dospělým lidem psychicky nemocným formou tréninku dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny. Zařízení je členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České asociace pro psychické zdraví.

Server i-poradna – poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké

Občanské sdružení Kaleidoskop je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti a jejich blízkým. Naším cílem a snahou je zlepšit kvalitu života našich klientů, pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života.

Klinika Eset – poskytování komplexní integrované péče o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním

Krystal Plzeň – nabídka sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním včetně následné péče; provoz volnočasových klubů

Ledovec – poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním

Poradna mamdepku.cz – pomoc při depresích – poradna, konzultace, večerní a víkendové semináře; časopis osobního růstu

Mana o.p.s. – poskytování psychoterapeutických, aktivizačních, sociálně podpůrných a také sociálně terénních služeb v oblasti péče o duševně nemocné v Olomouckém kraji

www.mapasluzeb.cz – stránky projektu zaměřeného na rehabilitaci osob s dlouhodobým duševním onemocněním.

www.menssana.cz – poskytování služeb duševně nemocným s cílem pomáhat jim zdolávat intoleranci a předsudky u ostatní populace a zajistit jim co nejlepší uplatnění

www.iregistr.mpsv.cz – katalog poskytovatelů sociálních služeb ČR

www.osbaobab.cz – Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, především psychotického okruhu, aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně.

www.prah-brno.cz – provozujeme centrum psychosociální rehabilitace, podpory a péče o duševní zdraví pro lidi s dlouhodobými psychickými potížemi.

www.psychocentrumzlin.cz – soustředěné služby psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické

www.psychopomoc.cz – telefonická intervence, ucelené informace o duševních poruchách, kontakty na poskytovatele péče -slouží osobám s duševním onemocněním,  jejich blízkým a dalším lidem v psychické krizi; + 420 224 214 214

www.psychoprofi.cz – soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance – nabízíme komplexní péči dětské a dorostové psychiatrie, psychoterapie dětí, dospělých, párovou, rodinnou a skupinovou, dále poradenství, konzultace, přednáškovou činnost pro školy, firmy a organizace

www.stopstigma.cz – systematické seznamování veřejnosti s projevy duševních chorob – pomoc lidem s psychickými obtížemi dostat se včas k odborné pomoci

www.sympathea.cz – celonárodní sdružení rodičů a příbuzných duševně nemocných

www.sweb.cz/hopdn – Hnutí na ochranu práv duševně nemocných HOPDN; pomoc pacientům obhajobou jejich základních lidských práv a výpomoc při jejich sociálních problémech

www.terapie.info – privátní psychiatrie, psychologie a psychoterapie – zaměřujeme se na deprese, fobie, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie), nutkavé poruchy (obsese), závislosti, psychózy (schizofrenie), demence

www.vidacentrum.cz – občanské sdružení podporující rozvoj VIDA center, zabývající se problematikou duševního zdraví a nemoci; v rámci Programu prevence – školám a široké veřejnosti přednášky a besedy

www.vodopad.cz – vše nejen o psychiatrii; bezplatná psychiatrická internetová poradna; aktualizované články zábavné i z oboru psychiatrie; informace o lécích

Komentáře jsou vypnuty.