Citáty

Vykonáš-li dobrý skutek,

rozlije se v Tobě nádherný pocit.

Jako by něco v Tvém těle

odpovídalo a říkalo:

„Ano, takhle je to správně.“

(Rabbi Harold Kushner)


Pouze láska dokáže spojit živé bytosti,

dotvořit je a dát jim naplnění,

protože jedině láska

umí pochopit a svázat to,

co je v nich ukryto nejhlouběji.

Pierre Teil Hard De Chardin (1881 – 1955)


Naučila jsem se,

že cesta pokroku

není rychlá ani snadná.

Marie Curie – Sklodowská (1867 – 1934)


Velký talent není možný

bez velké síly vůle.

Honoré De Balzac (1799 – 1850)


Život není snadný pro nikoho z nás,

ale co na tom?

Musíme mít vytrvalost a především důvěru.

Musíme věřit, že jsme byli pro něco předurčeni

a že to dokážeme vykonat za každou cenu.

Marie Curie – Sklodowská (1867 – 1934)


Chceš-li dát ostatním štěstí, jednej soucitně.

Chceš-li nalézt štěstí, jednej soucitně.

Dalajláma (Narozen 1935)


Toužím splnit veliký a ušlechtilý úkol,

ale mou hlavní povinností je plnit malé úkoly tak,

jako by byly velké a ušlechtilé.

Helen Kellerová (1880-1968)


Jak můžeš váhat? Riskuj! Vsaď vše!

Nedbej už na názory ostatních, na ty řeči.

Udělej to nejtěžší na světě.

Jednej sám za sebe.

Podívej se pravdě do očí.

Katherine Mansfieldová (1888-1923)


Jaký nejlepší dar jsi kdy dostal?

Nebo lépe, jaký nejlepší dar jsi kdy dal?

Možná si vzpomeneš,

že v každém případě nejlepší byl ten dar,

který šel od srdce,

dar, dávej ze sebe

do nějž dárce vložil kus sebe.

Wanda Fultonová


Každou vteřinou

nám začíná nový život.

Jděme mu radostně vstříc.

Musíme postupovat dál,

ať se nám to líbí, nebo ne,

a lépe se nám půjde s očima,

upřenýma dopředu,

než věčně obrácenýma zpět.

Jerome K. Jerome (1859-1927)


Odvahu nepotřebuješ pro chvíli,

kdy dopadne úder,

ale na tu dlouhou,

pracnou cestu vzhůru,

zpět k zdravému rozumu, víře a jistotě.

Anne Morrow Lindberghová (1906-2001)


Ať Ti život klade jakékoliv překážky,

nezapomeň hledět k vrcholům hor,

neboť tam spatříš velikost.

Na to nezapomeň, a nedovol,

aby Tě obtíž, byť se Ti zdála sebevětší,

odradila, nenechej se rozptylovat

ničím menším, než jsou vrcholky hor.

Tuto myšlenku Ti chci vštípit,

než Tě opustím.

Alfonso Ortiz (narozen 1939)


To nejlepší, co mohu pro svého přítele udělat,

Je být mu prostě přítelem.

Nemám bohatství, kterým bych ho zahrnul,

ale ví-li, že jsem šťastný v lásce k němu,

nebude žádat jinou odměnu.

Henry David Thoreau (1817-1862)


Odjakživa jsem hledala sílu a důvěru mimo sebe,

ale ony přicházejí zevnitř. Vždycky tam jsou.

Anna Freudová (1895-1982)


Samotný jedinec bez lidského

společenství nemůže přežít.

Dalajláma (narozen 1935)


Když jsi došel tak daleko, že už nedokážeš udělat ani krok,

jsi právě v půli cesty, kterou jsi schopen ujít.

Grónské přísloví


Laskavost je důležitější než moudrost.
Poznání této pravdy je začátek moudrosti.

(Theodore Isaac Rubin)


Milovat znamená riskovat,
že naše láska nebude opětována.
Doufat znamená riskovat zklamání.
Riskovat je však třeba,
protože největšímu riziku se v životě vystavujeme,
jestliže nic neriskujeme.
Kdo nic neriskuje, ten také nic nedělá,
nic nevidí, nic nemá a nic není.
Nemůže se nic naučit, nic cítit, změnit,
nemůže růst, milovat a žít.

(neznámý autor)


Život je krátký,
jen málo času zbývá,
abychom potěšili srdce těch,
kteří putují s námi.
Neváhejte milovat!
Pospěšte si konat dobré skutky.

(Henri Frederic Amiel)


Předpokládám, že životem projdu pouze jednou.
Jestliže tedy mohu někomu z bližních prokázat laskavost nebo dobro,
musím tak učinit hned,
neodkládat to a nezanedbat,
protože touto cestou se už nikdy znovu ubírat nebudu.

(William Penn 1644 – 1718)


Na světě není místo pro zbabělce.
I Tebe čeká dřina, utrpení a smrt,
a nejsou o nic méně vznešené jen proto,
že tě do každodenních bitev nedoprovází rachot bubnů
a křičící davy nepozdravují tvůj příchod,
když se navracíš od svých všedních vítězství nebo porážek.

(Robert Louis Stevenson 1850 – 1894)


Komentáře jsou vypnuty.