PŘÍBĚH 3D OMALOVÁNEK

Díky organizaci Mary´s Meals, jsem se mohla virtuálně seznámit s mladou a sympatickou ženou -paní Marií Sikorovou. Bydlí v Ostravě s manželem a synem. Vystudovala Střední školu – obor výchovná a humanitární činnost. Má zdravotní omezení, jako jediná v ČR, ale přesto to nevzdává. Naopak je příkladem pro ostatní hendicapované.

Věnuje se již skoro 4 roky svému koníčku, který je zároveň její terapií. Vyrábí 3D omalovánky ze zdravotně nezávadné sádry . Ta Marii slouží jako didaktická pomůcka. Jezdí do škol a školek a informuje děti o JINAKOSTI. Ráda zpívá a chodí na procházky. V poslední době, kdy je omezený pohyb a možnost vzdělávat se of-line, se vzdělává on-line a moc to Marii baví. Kupuje si různé on- line vzdělávací kurzy a buduje si svou facebookovou skupinku.

Jaké máte zdravotní postižení?

Má diagnóza, se kterou jsme se narodila, je vedena v asociaci pro vzácná onemocnění. Jsem členkou od roku 2021 a dle informací jsme vedená jako jediná v České republice. Postižení je zřejmé na první pohled a omezuje mě v mnoha věcech. Já si však řekla, že se pokusím vzít svůj hendicap jako výzvu. Když jsme se narodila měla jsme na rukou 6 prstů. Přebytečné dva prsty mi byly amputovány v jednom roce. Nyní mám prstů 5 na každé ruce a s mnohými běžnými věcmi potřebuji pomoci. Manžel a syn jsou vždy ochotni mi pomoci a podat třeba hrníček nebo něco z regálu v obchodě. Postižení sebou přináší i to, že měřím pouhých 141 cm a mám výrazně krátké končetiny.

Proč Vám nepřiznali invalidní důchod na Vaše zdravotní omezení?

Přes 10 let žádám o plný invalidní důchod, protože mé zdraví se rok od roku zhoršuje. Stále je mi však důchod zamítán a přes 10 let jsem uznána invalidní pouze na 50%. To sebou přináší mnohé nelehké situace. Jako takto invalidní člověk mám povinnost si najit práci,aby se mi počítaly roky do důchodu. Jenže narážím na to, že pro zaměstnavatele jsme nezaměstnatelná. Právě pro svou výšku a postižení končetin.

Jak a kdy Vás napadly tvořit 3D omalovánky?

Tento nápad vznikl na základě toho, že jsme řešila všechny tyto sociální otázky a hlavně jsem řešila své místo ve společnosti. Jak můžu, jako částečně invalidní člověk přispět a obohatit společnost svou poctivou prací? Když jsem jezdívala v autobuse, či chodila po ulici, děti často kladly otázku ne přímo mně, ale mým rodičům: „Proč je ta paní taková malá? “ Já to vzala jako výzvu a začala jsem vyrábět právě 3D omalovánky, které se mi staly didaktickou pomůckou. Právě ony mi pomáhají v komunikaci s dětmi. Dětem vysvětluji, že téma JINAKOSTI je fajn a že je super, že vypadáme každý jinak a umíme každý něco jiného. Když jsem zaslechla tuhle otázku v autobuse směrem k mé osobě, vytáhla jsme omalovánku ze sádry a řekla: “ Pokud ti maminka dovolí, mohu ti darovat omalovánku, kterou jsem sama vyrobila“ . Maminka vždy dovolila. Já jsem se narodila takto maličká, abych mohla být blízko malým dětem. Je to genetická vada, se kterou jsme se narodila a je fajn, že jsme každý jiný. V té chvíli to těm dětem stačilo. Když bylo dítě moc zvídavé a já měla dostatek času, tak jsem se ještě rozvykládala třeba o tom, že jsme se narodila se 6 prsty. Také, že jezdím do škol a školek. Tam se s dětmi na toto téma bavím. Je to vždy moc milé setkání a hlavně děti dostanou jasnou odpověď, která v tuto chvíli stačí.

Jak a kde prezentujete své výrobky?

Prezentuji je ve školách, školkách a v domovech pro seniory. Když nebyl covid, tak jsem měla mobilní stánek, se kterým jsem jezdila na dětské dny, poutě, různé trhy apod.

Jakým způsobem  by Vám mohly pomoci školy a školky?

Myslím, že by to byla vzájemná pomoc, protože když jsme nesehnala práci na pracovní smlouvu, tak jsem  si založila živnost na vedlejší činnost, takže mám E-shop, který je naprosto skvělý , protože stejně jako já jsem jiná, tak  také e-shop je  jiný. Jmenuje se www.bezvaruce.cz a nabízí se zde možnost prodeje a prezentace výrobků právě rukodělců a malých živnostníků, kteří se živí tím co vyrábí. Školky či školy si mohou zakoupit balíček, který budu na e-shopu nabízet a mohou mne pozvat do školy či školky a já mohu 60-120 minut svého času věnovat dětem. Součástí tohoto programu je právě také malování. Nebo si mohou zakoupit omalovánky a mohou s dětmi malovat sami ve školách či školách. Tohle je největší pomoc, protože jsem si dala za cíl vydělat si na chleba poctivou prací – výrobou omalovánek . Pokud mi to zdraví umožní ráda do škol a školek přijedu.

Kdo Vám v životě nejvíce pomohl a s čím?

Pomocnou ruku mi určitě podává mnoho lidí. Ať už je to nejbližší rodina, přátelé či lidé, kteří mi fandí prostřednictvím sociálních sítí. V poslední době  to, co nejvíce potřebuji je zorientovat se v otázce podnikání, abych to uchopila správně. Není snadné sladit zdravotní obtíže, které mám dost velké s tím, abych se uživila, protože nemám nárok na plný ID. Nejvíce mi v tomto období, které je přede mnou pomohl pan Jaroslav Perútka. Skvělý člověk se srdcem na pravém místě. Je mi takovým vzorem, protože již přes 30 let podniká a není mu lhostejný život lidí s hendicapem. Seznámil mne se skvělými lidmi , kteří rozumí podnikání. Na návštěvu k nám přijel pan Tomáš Zdechovský, který mi předal cenné zkušenosti ze svého podnikatelského života. Mým prvotním „vzorem “  v podnikání  se stalo společenství podnikatelů – KOMPAS – křestanský podnikatel. Bylo to nesmírně těžké přijít a prezentovat se ve skupině podnikatelů, kteří mají veliké firmy a miliardové obraty. Člověk se však nemůže bát. Mezi těmito podnikately, jsem se seznámila se skvělými lidmi, kteří mne přijali takovou, jaká jsem, což je nejcennější. Snaží se mi pomáhat a směřovat mně v otázce podnikání, abych se zorientovala. Za což jsem nesmírně vděčná a moc ráda. Takže pomáhají všichni, kteří mají otevřené srdce. Vyzdvihla bych tuto pomoc, protože ta je v této době ta nejpotřebnější. Tímto moc děkuji těmto mým „strážným andělům“ .

Jste věřící a jak Vám víra pomáhá?

Víra je součástí mého života a já ji vnímám jako nezasloužený dar. Víra mi dává naději a sílu v tom, uvěřit, že vše má svůj smysl. I když mnohdy smysl věcí nechápu, tak když se dívám pohledem víry, si vždy uvědomím, jak velikou hodnotu život má. Přijala jsme své postižení jako výzvu a i když jsme si kladla hodně krát otázku “ Proč já? Vždy jsem nacházela vnitřní klid a radost z toho, že i přes svůj hendicap nebo možná právě pro svůj hendicap, můžu být lidem takovým svědectvím, že nic není překážkou v tom, milovat a mluvit o tom, kdo je Bůh. Ne vždy je to možné a nesmírně se mi líbí název knihy a její obsah “ Respektovat a být respektován“. Netajím se tím, že jsem věřící – katolička. Dokážu vést dialog se všemi lidmi  bez ohledu na jejich vyznání či barvu pleti. Myslím si, že respektovat a být respektován je hlavní poselství křestanství, ke kterému jsme pozváni.

Jste dobrovolníkem v organizaci Mary´s Meals – více na webu: www.marysmeals.cz. Co byste sdělila čtenářům o Vaší aktivitě a jak jste do tohoto mezinárodního hnutí zapojena a proč?

Můj život ovlivnilo setkání se zakladatelem Magnusem. Jsem člověk, který zkoumá a hledá informace a když se mi nějaký projekt líbí, tak jej prezentuji. Tento projekt skvěle zapadá do mého tématu – O JINAKOSTI. Dětem totiž vyprávím také o tom, že nejen vypadáme každý jinak,ale také žijeme každý jinak. Když s dětmi ve školkách či školách komunikuji, zdůrazňuji důležitost toho podělit se a také zdůrazňuji že ne všude děti mají chleba se šunkou nebo nutelou. Učím tak děti přemýšlet nad tím,aby si vážili jídla. Snažím se propojit výtvarku s informovanosti veřejnosti o díle Mary´s meals. Vymyslela jsme projekt putovních srdíček, který představím nejprve dobrovolníkům Mary´s meals a poté široké veřejnosti. Myslím, že se mi dobře podařilo propojit kreativní činnost s šířením tohoto díla. Více se můžete dozvědět zde : www.putovnisrdicka.wz.cz

Jakým způsobem Vám lidé můžou pomoci?

Největší pomoc bude ta, když  lidé navštíví e-shop na kterém inzeruji www.bezvaruce.cz/m/mariesikorova a pokud mají děti nebo chtějí někoho jen tak obdarovat, si koupí mnou vyrobené 3D omalovánky. Podpoří tak  živnostníka s hendicapem a děti budou mít radost.

Jaké je Vaše přání do budoucna?

Mým přáním je prezentovat svůj projekt o Jinakosti v médiích, protože si myslím, že toto téma je velice důležité a užitečné pro naši společnost. Mám velikou radost, protože minulý týden jsem si zjišťovala informace na ministerstvu školství a můj projekt je možné zařadit do

šablon II, což znamená, že školy a školky mohou použít finance z dotačních programů. Mám také radost z toho, že mé Jiné omalovánky, mi slouží jako didaktická pomůcka, která mi pomáhá v  komunikaci s dětmi.

Co byste vzkázala hendikepovaným lidem?

Chtěla bych všem lidem s hendicapem říci, aby pokud jim to zdraví alespoň trošku dovolí a jsou manuálně zruční, našli stejně jako já svou „terapii“ . Výroba 3D omalovánek se mi stala „terapii“, protože vím, jak je důležité pro lidi, kteří kvůli zdravotnímu stavu pobírají invalidní důchod, aby se cítili užiteční a prospěšní. Já se našla v omalovánkách a mám radost z toho, že mohu být ambasadorkou na e-shopu www.bezvaruce.cz, za což děkuji panu Jiřímu Malyškovi. Tento pán mi svěřil svou důvěru a já se mohla ujmout této funkce- ambasadotky. Má babička vždy říkala : „Vrána k vráně sedá, rovný, rovného si hledá“ .To je přesně o tom. Já jako živnostník s hendicapem, vím jaké obtíže sebou přináší skloubit živnost a zdraví, proto jsem ráda, že na e- shopu, je nabízena možnost zvýhodněného tarifu pro lidi s postižením. Tarif se jmenuje výstižně „na pohodu“ .O tom jde v podnikání lidí s hendicapem, aby naše podnikání bylo prostě na pohodu a tohle se přesně daří na tomto E-shopu. Přeji tedy všem lidem s hendicapem, ať už se snaží podnikat nebo ne, aby našli vnitřní radost i v těch chvílích, kdy jim není veselo. Mé 3D omalovánky mají terapeutický ráz nejen pro mne, která je vyrábím, ale také pro ty, kteří je malují ,takže bych to ukončila tímto. „Můžeš mít radost ve svém srdci, každou hodinu a každý den“. Mé Jiné Omalovánky přinášejí radost a já věřím, že  pokud bude příležitost, tak se spolu setkáme a i když třeba ne fyzicky, tak si můžeme napsat. Takže kdyby měl někdo chuť, mi napsat tak na emailu sikorovajo@ seznam.cz , jsem zde pro Vás. Moc děkuji za tuto příležitost se  s vámi sdílet.

Komentáře jsou vypnuty.