Kniha Cestou necestou aneb Příběhy psychotických duší

Popis

Přestože duševní nemoci pomalu přestávají být tabuizovány, stále přetrvává řada předsudků jak o těchto onemocněních, tak o lidech, kteří s nimi mají zkušenost. Zatímco pacienti se žaludečními vředy nebo po operaci srdce o svém zdravotním stavu bez zábran hovoří, lidé s psychózou tak činí spíš výjimečně – bojí se odsudků, zaškatulkování, posměchu, vyřazení ze společnosti. Rozhovory s těmi, kteří vyšli z ulity a dokázali o své nemoci, jejím průběhu a životě s ní otevřeně mluvit, jsou krokem k destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Může nás překvapit, že jde o lidi ze všech společenských skupin, s nejrůznějším nadáním, často se specifickými zájmy; možná nás překvapí i to, že zakládají rodiny a žijí naplněné a pestré životy, které se nijak neliší od těch našich – dokud do nich nezasáhne ataka choroby. Ta se však dá zvládnout s pomocí dobrého lékaře, medikace a psychoterapie, jak vyplývá ze všech osmi příběhů. Kéž je tato kniha zrcadlem těm, kteří nevědí, a motivací k léčbě, nadějí a inspirací těm, kteří vědí.

Recenze

Kniha o životě lidí s psychickými nemocemi. Zasáhla mě opravdu hodně. Uvědomila jsem si, kolik je mezi námi lidí s tímto onemocněním a my „zdraví “ o nich skoro nevíme. Nemáme tušení,  jak nemoc duše musí strašně  bolet…Kolik musí unést pokoutných pohledů, zlých řečí, nepochopení, odsouzení. Kdo nezažil, nepochopí…V knize je popsán i příběh mojí sestřenice, jak já říkám, bojovnice. Ona i všichni její blízcí prožívali peklo při atacich nemoci. Jejich víra,  naděje a láska byla všem velkou pomocí. Sestřenice je, jak už jsem zmínila, bojovnice. Bojuje s nemocí,  nevzdává se. Cestuje, věnuje se dobročinnosti,  pomáhá, kde je potřeba. Svůj život žije navzdory nepříznivému osudu tak, že může být vzorem pro nás nespokojené, remcající a zdravé vzorem. Má můj obdiv.

S láskou Helena Kociánová

 

Autory knihy jsou: Michaela Malá, Petr Možný, Lucie Bankovská Motlová, Dana Mičolová

Kniha vyšla v nakladatelství Triton v měsíci únor 2024, kupujte v obchodě Nakladatelství TRITON

 

Komentáře jsou vypnuty.