Kola se točí dál

Projekt Kola pro Afriku v České Republice už běží od roku 2012. Tento projekt spojuje nejen lidi dobré vůle, ale dělá se dobrá věc pro africké děti, které to mají daleko do školy. Do tohoto projektu je zapojeno už 45 gambijských škol. Naložilo se více než 25 000 kol a 18 plných kontejnerů, která byla převezena do Gambie, do různých částí této maličké země v Africe.

Ve středu 26. 02. 2020 se uskutečnila další nakládka kol v Ostravě Koblově. Jelikož jsem chtěla vědět, jak tento projekt dál pokračuje, poprosila jsem o rozhovor ředitelku projektu Kola pro Afriku, paní Petru Mičkovou a také zakladatele pana Romana Posoldu.

Jak jste se dostala k projektu KPA a co Vás k tomu vedlo?

K projektu KPA jsem se dostala přes Radku Filipíkovou, tehdejší koordinátorku KPA. Je to má dlouholetá známá, bydlíme ve stejném městě, máme podobně staré děti a na mateřské dovolené jsme se společně potkávali v různých dětských skupinách. V té době, ke mně Radka přišla na cvičení Qigong. Už ani nevím, kde se o něm doslechla, každopádně je to cvičení, kde si protáhnete tělo, zklidníte mysl a věnujete plnou péči sobě, svému tělu a duševní pohodě. Na tomto cvičení sdělila, že pojedou s manželem na rok do USA a že za sebe na toto období hledá náhradu. Jestli by to někoho nezajímalo. Povykládala nám v šatně po cvičení, v jaké organizaci pracuje, co má na starosti, jaké by měly být přednosti daného zástupce….. a semínko bylo zaseto 🙂 V první chvíli jsem si to vyslechla a nepřipouštěla si, že by to byla nabídka i pro mne. Ale natolik mne to zaujalo (začala jsem si hledat činnost KPA, dívala se na dostupná videa a odkazy, doptávala se na činnost organizace), že po několika týdnech, kdy mi KPA vrtala hlavou, jsem do Ostravy jela, účastnila se několik akcí jako dobrovolník a přišla na vstupní pohovor na pozici koordinátorky KPA. A začal se psát příběh 🙂

Co je Vaší pracovní náplní? 

Má pracovní náplň se v současné době přetváří a neustále tvoří. Z role koordinátorky se teď nově dostávám do role ředitelky. Obecně je to finanční řízení, komunikace uvnitř společnosti, jak v ČR, tak v Gambii, a vedení lidí ke společnému cíli.  Také je to komunikace navenek s  finančními partnery, sběrnými místy, logistickými partnery a různými institucemi.

V čem se projekt KPA posunul a jaká je jeho další vize? 

Od Vašeho posledního setkání s Romanem se společnost Kola pro Afriku posunula výrazně především v Gambii, což bylo i naší snahou. Po několikaleté zkušenosti s gambijským písčitým terénem jsme neustále vyvíjeli možnosti, jak prodloužit životnost kolům, která již u nás nejsou úplně v kondici. Došlo se k technickému zlepšení kol, která si myslíme, že jsou mnohem déle životaschopná a tedy mnohem déle podpoří školáka v jeho dojezdu do školy. Nakupujeme na kolo nové a silnější řetězy, volnokolečko (jednopřevodník), přidáváme zapouzdřené šlapátkové středy kol, které jsou nyní více chráněny před pískem a prachem, dále náboje s průmyslovými ložisky, které jsou rovněž chráněny, zadní kolo, které nově necháváme vyplétat mechaniky přímo v Gambii. A plynule jsem se dostala k dalšímu posunu, ke kterému v Gambii směřujeme, a tou je podpora zaměstnanosti místních obyvatel. Podařilo se nám vytvořit dvě pracovní skupiny. Tou první je Rescue team – 2 námi vyškolení mechanici, kteří jezdí po školách a pomáhají cyklomechanikům v jejich opravách školních kol a druhá skupina je 5 mechaniků, kteří se věnují recyklaci kol, opravám kol a jsou připraveni na kompletaci kol, která přijedou v kontejneru z Česka v balíčku. Tento balíček je další posun, ke kterému došlo. Z 350 kol, které jsme do kontejneru naložili, jsme se díky novému balení kol dostali až na 500 kol v kontejneru.
Další vizí Kol pro Afriku je určitě podporovat práci mužů, ale i žen přímo v Gambii, rozvíjet partnerství mezi školami v ČR a v Gambii, propojovat školské instituce pro výměnu znalostí, materiálu atp., a s co největším citem přistupovat k dětem, jejich rodičům a lidem v Gambii, aby vše bylo v souladu také s jejich nastavením a kulturou.

Co by Vám v projektu KPA nejvíce pomohlo?

V tomto roce by nám v KPA moc pomohlo, kdyby se nám podařila rozvinout spolupráce s našimi nynějšími a budoucími dárci. V předchozích letech jsme komunikovali pomoc především se sběrem starších kol. Nově se učíme komunikovat i pomoc finanční. Je pro nás velmi důležité postavit další stabilní základ, který nám umožní rozvíjet naši činnost jak v ČR tak především v Gambii. Naší výzvou tohoto roku je tedy získat větší portfolio dárců, pravidelně s nimi komunikovat naši rozvojovou pomoc v Gambii, přinášet čerstvé informace o využití jejich darů a vtahovat je do celého dění v Kolech pro Afriku.

V čem jsou největší úskalí? 

Těžko se mi na tuto otázku odpovídá. Když budeme chtít, úskalí budou všude. V lidech, kteří nechtějí porozumět rozvojové činnosti v africké zemi, ve financích, které řešíme každý měsíc, v logistice, která není vždy tak pružná, jak bychom si přáli, na gambijské straně můžeme vidět úskalí v kolech, která nám nevydrží tak dlouho, jak jsme si původně plánovali, atd. atd.  Ale právě tato úskalí, která se nám na naší cestě stávají, jsou hlavním zdrojem našeho rozvoje. Neustále tvoříme nové strategie, jak v ČR, tak v Gambii, vylepšujeme a ladíme způsob naší rozvojové pomoci.

Jaké akce chystáte v letošním roce?

Naší hlavní akcí, je vždy především nakládka kol do Gambie. Letos se chystáme naložit kola celkem třikrát po cca 500 ks a pomalu tak obnovovat kola, která gambijským dětem již dosloužila. Kola, která dárci darovali na sběrných místech, a nebyla vhodná do gambijského terénu, naši mechanici opravují a my je nabízíme nejen na našem E-shopu  www.kolaprokola.cz a na Aukro, ale také nově na naší benefiční burze kol, která se bude konat poslední sobotu v měsíci, přímo v centrálním skladu kol v Ostravě Koblově (areál Nové Šance, z.s.).  Termín máme prozatím stanoven na 29.2. od  9.00 – 15.00 hod., 28.3.2020, 25.4.2020, 30.5.2020. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali i nadále a udělali z ní tradiční kolovou burzu, ale vše bude záležet na návštěvnosti a hlavně prodejích.
Další akce, která je již naší tradiční a doufáme, že i letos nám vyjde, je spolupráce se společností ČEZ při festivalu Colours of Ostrava 15.-18.7.2020, kde nás v minulých letech návštěvníci tohoto hudebního festivalu mohli podpořit šlapáním na kolech a vyjet nám tak krásnou finanční podporu. V loňském roce to bylo dokonce na kolech typu handbik, kde se zapojili i zdravotně postižení návštěvníci. Jsou to vždy velmi příjemná setkání s našimi podporovateli a my si toho velmi vážíme. V loňském roce jsme navštívili poprvé festival na Hlučíně, kde jsme provozovali půjčovnu a úschovnu kol. Tímto bychom rádi navázali na příjemné partnerství a pokračovali i v letošním roce. Máme v úmyslu návštěvníkům nabídnout úschovnu kol před branami festivalu, který se bude konat 23.7.-25.7.2020.

Jaké jsou reakce pomoci Gambii ve školství, ale také u samotných dětí? 

Na tuto otázku jsem s dovolením nechala odpovědět Romana, který s tímto má mnohem více autentických zkušeností:
Rekce jsou rozmanité a různé ze všech stran, tedy ze země zdrojové a pak se k nám dostávají a namístě doslova žijeme reakce od místních lidí v Gambii. V České republice lidé od počátku projektu v roce 2012 přináší zapojení a podporu skrze darovaná kola, finanční podporou a svou dobrovolnou aktivitou. Za takovou podporu jsme velmi vděční a bereme ji jako dar poskytnutý lidmi, kteří mají ve svém srdci prostor daleko za hranice sebe a svých nejbližších.
Vyjádřit reakce za dar kol a všeho, co se s projektem v Gambii pojí, není snadné. To jsou vjemy, které se cítí a na místě žijí. Přál bych je zažít všem, kteří se štědré pomoci účastní. Děti mají možnost se mnohem snadněji dostat do své školy, stejně tak i po vyučování dostat se domů a ještě se ve zbylém čase dostat k pomoci své rodině. Dětem tak zbývá díky kolu i více času na učení. Rodiče si hodnotu darovaného kola také uvědomují a jsou vděčni. Často velmi dobře chápou význam dosaženého vzdělání a otevřených možností svého dítěte získat práci po absolvování školy. Komunity škol, tedy učitelé, lidé ze školských úřadů i ministerstva školství se velmi pochvalně vyjadřují o pomoci z malé evropské země (malých evropských zemí, neboť pomoc přichází z České republiky i ze Slovenska), jejíž jméno zaznívá častěji, a to díky obyčejné věci, která nás provází po celý život, a tou je jízdní kolo. Bez ohromné srdečné vůle lidí země zdrojové, by to však nešlo. V projektu tak můžeme vnímat jízdní kolo, jako vzácný stroj se srdcem.

Kde všude prezentujete Váš projekt a pro jakou cílovou skupinu?

Většinou prezentujeme náš projekt tam, kde mají o nás zájem. Naše cílová skupina je velmi široká. Je to především na základních a středních školách. Několik prezentací proběhlo i v cestovatelských klubech, prezentovali jsme se také výstavou krásných autorských fotografií Martina Hofmana, který náš projekt dlouhodobě podporuje. Jeho cit pro lidi a situace přinesl mnoho nádherných snímků, ze kterých jsme jen těžko vybrali fotografie, dokumentující celou cestu kola od dárce až ke gambijskému dítěti. Výstava proběhla v několika městech ČR, na školách a také v prostorech Senátu ČR. Díky Martinu Hofmanovi vzniklo i několik dokumentárních snímků, prezentovaných v ČT v pořadech Objektiv a Nedej se.

Jaké plány máte do budoucna?

Naše plány jdou ruku v ruce s tím, jak chceme rozvíjet naši činnost a podporu přímo v Gambii. Zaměřujeme se nyní na vytváření celkové strategie půjčování kol v partnerských školách, nově se zamýšlíme nad vlastnictvím kol. Zda by bylo prospěšné kola po nějakém čase užívání přenechat ve vlastnictví rodiny, aby měli zájem o kolo pečovat a udržovat jej v co nejlepší kondici po celou dobu užívání. Máme v plánu poskytnout pokročilá školení v oblasti údržby kol mechanikům a poskytnout základní školení dětem, která na kolech jezdí, chceme více využívat komunitní systém práce, který je gambijským lidem vlastní. Podílíme se svou činností na tom, aby děti vyšly zejména základní a střední školní docházku. Velkým tématem rozvojových zemí je uplatnitelnost mladých na trhu práce a nedostatek pracovních míst. Proto se v posledních letech velice zaměřujeme ve svých plánech také na podporu zaměstnanosti mužů i žen a odbornou technickou přípravu  gambijské mládeže. Proto se nebojím říct, že aktivní měsíční podporou Kol pro Afriku se neúčastníte pouze zkrácení a zpřístupnění docházky gambijských dětí do škol, ale také něčeho mnohem hlubšího. Účastníte se porozumění místním lidem a jejich životním podmínkám, aktivně se podílíte na rozvíjení pracovních příležitostí pro muže i ženy (zahájením jejich podnikání) a na spolupráci s místními technickými školami pro mládež, tedy na aktivních protiimigračních krocích.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.