Nová šance, občanské sdružení

Myslím si, že lidé, kteří mají za sebou kriminální minulost a opustili vězení, by měli dostat novou šanci jak se znovu zapojit do společnosti. Udělali v životě sice něco špatně, ale trest si již vykonali. A oni to nemají vůbec jednoduché, protože když opustí vězeňskou bránu, vždy na ně bude naše veřejnost hledět jinými očima. Navíc, pokud nemají žádné rodinné zázemí nebo přátelé, tak je jejich návrat do života velmi složitý. Proto oceňuji práci sdružení Nová šance, které se začalo o tyto lidi starat a učit je připravovat se na práci a novým návykům, které jsou v životě důležité. Občanské sdružení Nová Šance vzniklo v roce 1998 proto, aby pomáhalo mužům po výkonu trestu. Je to jediná nezisková organizace s takovýmto zaměřením v České republice. Sídlo sdružení je v Ostravě – Koblově, v areálu bývalých kasáren. Ředitelem o.s. Nová šance je Petr Novák, který zde pracuje od začátku a z původního personálu tady zůstal jako jediný. Setkala jsem se s ním na akci Kola pro Afriku a požádala ho o rřozhovor.

Co je Vaší pracovní náplní?

Řídím celé sdružení jak po stránce personální, ekonomické, tak i po stránce pracovních vztahů. Navazuji kontakty s lidmi z neziskového sektoru i ze státní správy, abychom měli dostatek financí nejen na mzdy našich pracovníků, ale i na provoz celého sdružení. Dále se snažím zapojit sdružení do dalších projektů, kde mohou být naši klienti užiteční (např. Kola pro Afriku, Diecézní charita Ostravsko-Opavská, Centrum pro rodinu), vymýšlím nové uplatnění pro opuštěné a prázdné budovy a jejich smysluplné využití v rámci našeho sdružení. Například jedna budova slouží akci Kola pro Afriku, další budova jako chráněná dílna pro tělesně postižené Charita Hrabyně, v současné době rozjíždíme cvičnou stolařskou a zámečnickou dílnu pro naše klienty a systém vzdělávání i počítačové učebny. Pochopitelně navštěvuji věznice a účastním se pracovních skupin komunitního plánování při Magistrátu města Ostravy.

Jaká je cílová oblast o.s. Nová šance a jaké aktivity pro vaše uživatele organizujete?  

Naši cílovou oblastí je Moravskoslezský kraj, ale pomáháme i lidem z různých míst ČR. Pokud se týká volnočasových aktivit, tak jim vytváříme podmínky jednak v areálu a na ubytovně a potom mimo tento areál. Na ubytovně máme knihovnu, kulečník, ping-pongový stůl, máme zde také domácí zvířata, o které se klienti starají (koně, králíky, slepice, atd.) Našim klientům umožňujeme i účast na různých kulturních akcích, fotbalových zápasech Baníku Ostrava. Organizujeme třídenní aktivizační a motivační výjezdy spolu s personálem sdružení. V loňském roce jsme byli na Svatém Hostýně a na horách Gruni.

Jaký mají vaši uživatelé režim dne a co vše dělají?

Každý den začíná v naši Kapli, kterou máme na ubytovně, kde máme krátký duchovní program asi na 10 minut, potom je společné sezení v kulturní místnosti, kde se rozděluje práce. Potom naši klienti pracují do oběda a někdy i po obědě. Zapojují se do práce nejenom v areálu, ale i mimo. Jezdí pomáhat různým neziskovým a charitativním organizacím, pomáhají místním občanům (např. natírání plotů, sekání trávy, skládaní uhlí, pomoc při sbírání brambor atd.). V našem areálu jsou to venkovní práce, například hrabání listí, sekání trávy, provoz na vrátnici, topení ve dvou kotelnách, celkový úklid areálu. Od 15 hodin mají své osobní volno, které využívají buď k odpočinku nebo k různým vycházkám a pochůzkám do centra města atd. Všichni klienti se musí vrátit do 22 hodin. Je to proto, aby se předešlo kriminalitě v obci a Ostravě v nočních hodinách.

Kolik osob již Novou šancí prošlo?

Bylo to asi 450 mužů. Při přijímání nových klientů se jim snaží ihned pomáhat. A samozřejmě pozorujeme jejiích další osobní růst, například jak jsou při práci zodpovědní, za se podělí s ostatními o darovanou věc atd.

Co vaše uživatelé baví a co jim dělá největší problémy?

Baví je sledovat televizi, odpočívat a někteří věnují svůj volný čas procházkám po okolí, jízdě na kole. Největší problémem je dodržování domovního řádu. A určité problémy mají s alkoholem.

Mají vaši uživatelé možnost vzdělávání, rekvalifikace?

V současné době rozjíždíme velký projekt ohledně vzdělávání z ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci tohoto projektu budou naše klienty vzdělávat odborníci v různých profesích: z úřadů práce, z probační a mediační služby, finanční poradci na oddlužení, sociální pracovník, atd. Klienti mohou u nás využívat počítačové učebny. Na rekvalifikaci docházejí na doporučení z ÚP, kterou jim také ÚP financuje. A dále mají možnost se vzdělávat v různých kurzech ostatních neziskových organizací, které pořádají kurzy právě pro tuto cílovou skupinu (po výkonu trestu, popř. bezdomovectví). Tyto projekty jsou podporovány z Evropského sociálního fondu.

Našli si vaši uživatelé běžnou práci, navázali si vztah?

Někteří naši uživatelé se plnohodnotně začlenili do společnosti, založili si  vlastní rodiny a našli si trvalý pracovní poměr.

Co by potřebovali od společnosti lidé, kteří prošli vězením?

Nejvíce by potřebovali, aby měli kolem sebe lidi, kteří by je přijímali takové, jací jsou, bez jakýchkoliv předsudků. Potřebuji někoho, kdo jim prokazuje dobro, nabízí jím lásku i přátelství.

Z čeho je sdružení financováno?

Naše sdružení je financováno z projektů MPSV, MMO, Města Hlučín a z příspěvků klientů. Samozřejmě nemáme peněz dost, hlavně na různé  investiční akce nebo opravy. Přesto si myslím, že našim uživatelům nic zásadně nechybí.

Jaké jsou úspěchy, popřípadě neúspěchy sdružení Nová šance?

Úspěchem je, když k nám přijde klient, který vůbec nic nemá, a to ani náhradní oblečení nebo sociální dávky, nemá kde bydlet a nemá ani korunu na jídlo, a nám se podaří takového člověka „nastartovat“ a během nějaké doby postavit na vlastní nohy. Když při jeho odchodu vidíme, že je pěkně oblečený, má vyřízené veškeré sociální dávky, je zaevidován na ÚP, případně již sehnal práci (což se nám podařilo během posledního týdne u tří klientů), tak z toho máme radost

Máte přání do budoucna?

Mé přání do budoucna je, aby lidé opouštějící vězení, měli dostatek dobrých lidí, kteří jim v jejich začátcích pomůžou. I za toto se každý den s našima klukama modlíme.

Spolupracujeme s organizacemi: Probační a mediační služba, věznice po celé ČR, s hlavní kaplankou z vězeňské služby v Praze, kurátory, sociálními pracovníky jednotlivých obcí.

Více informací o občanském sdružení Nová Šance na: www.koblov.cz

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.