Projekt MARY’S MEALS aneb jak pomoci hladovějícím dětem

Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která se zabývá projektem školního stravování v chudých zemích světa. Společným posláním Mary’s Meals je poskytnout jedno jídlo denně hladovějícím dítětem v místě jejich vzdělávání a podpořit je tak ve studiu, které jim dává šanci na lepší budoucnost. Školní stravování je tedy nejen oporou rodinám, které s obtížemi sytí své děti, ale zároveň pozvedá celkové hospodářství země. Díky činnosti mnoha dobrovolníků a celosvětovému závazku Mary’s Meals, že z každé darované koruny jde minimálně 93 haléřů na charitativní činnosti, činí roční náklady na stravování jednoho dítěte na celý školní rok pouhých 459 Kč. Společně tak organizace pomáhá měnit životy již více než jeden a půl milionu dětí trpících chudobou v 19 zemích světa.

http://www.marysmeals.cz/

Předsedou správní rady české pobočky mezinárodního hnutí Marys‘ Meals je pán Marián Janov. Narodil se 8. 7. 1960 v Trnavě (SR). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a 9 roků působil jako vysokoškolský pedagog a ve volném čase pracoval, jako turistický průvodce v cestovní kanceláři. V roce 1992 se rozhodl jít do podnikatelské sféry. Založil a řídil investiční fond, poutnickou cestovní kancelář a hotelovou společnost. Dnes podniká v realitní sféře. 

Sám o sobě říká: „Vo svojom živote som sa vždy zaujímal o ľudí v mojom okolí i o dianie vo svete. I preto sa spolu s rodinou a priateľmi zapájam do roznych charitatívnych aktivít v našom meste, krajine i zahraničí. Projekt Mary’s Meals ma oslovil na jeseň r. 2017 a spolu s priateľmi sme sa rozhodli zapojiť svoje schopnosti a sily do služieb tejto ušlachtilej myšlienky.“ dodal.

Jak  a kdy vznikla myšlenka uskutečnit projekt Mary´s Meals ve světě i v ČR?

Projekt Mary’s Meals sa zrodil v roku 2002 počas hladomoru v Malawi. Jeho zakladateľ, Škót Magnus McFarlane Barrow, navštívil túto krajinu v juhovýchodnej Afrike, aby zistil, ako je možné pomôcť jej ťažko skúšaným obyvateľom počas rozsiahleho hladomoru. A práve v jednej z najviac trpiacich rodín zaznela z úst 14-ročného chlapca zdanlivo prostá, avšak zásadná myšlienka. To, čo je pre ľudí v tejto krajine najväčšou túžbou, je záruka pravidelného prístupu k jedlu a možnosť vzdelávať sa pre ich deti!

Jak dlouho tento projekt v ČR funguje a jak se rozvíjí?

Už pred 7 rokmi začalo pár nadšencov šíriť zvesti o humanitárnom projekte Mary’s Meals na základe informácií, získaných na Mladifeste v Medjugorje. Podarilo sa im zahájiť financovanie školskej stravy pre približne 900 detí jednej školy v Malawi a vďačíme im i za to, že v roku 2017 vyšla v Karmelitánskom nakladateľstve kniha Bouda která krmí milion dětí v českom jazyku. Vďaka tejto knihe sa pre Mary’s Meals nadchlo i niekoľko mojich priateľov, čo v marci 2018 viedlo k založeniu oficiálneho zastúpenia Mary’s Meals v Českej republike. Do šírenia povedomia o tomto úžasnom dobročinnom projekte sme sa pustili s veľkou vervou. Obec podporovateľov i dobrovoľníkov sa od tej doby utešene rozrastá. Najlepším dôkazom tohoto tvrdenia je predovšetkým počet detí, ktoré vďaka štedrým darcom z ČR dostávajú počas celého školského roku jedno teplé jedlo v ich škole. Kým v roku 2018 to bolo neuveriteľných viac než 20 500 detí, o rok neskôr to už bolo úžasných viac ako 42 500 detí!

Kolik už máte dobrovolníků a co je jejich pracovní náplní v ČR?

Projekt Mary’s Meals sa úspešne rozvíja v desiatkach krajín predovšetkým vďaka mnohým desiatkam tisícov dobrovoľníkov. V ČR sa do dobrovoľného propagovania, organizovania rôznych prezentácií, vystúpení, jarmokov a iných aktivít na podporu Mary’s Meals veľmi aktívne zapája okolo 300 dobrovoľníkov rôzneho veku od žiakov základných škôl až po dôchodcov.

Kdo natáčí dokumenty o Mary’s Meals?

Isto ste mala možnosť vidieť naše dokumenty „Child 31″ a Generation Hope“, ktoré o projekte Mary’s Meals natočila brooklynská filmová spoločnosť Grassroots. Sú to strhujúce svedectvá ako o životných podmienkach a osudoch detí v Afrike, na Haiti či v Indii, tak i o zmenách, ktoré do ich životov vniesol práve náš humanitárny projekt. Na našich webových stránkach www.marysmeals.cz nájdete možnosť si  tieto filmy s českými titulkami zdarma stiahnuť. Ich profesionálne, avšak finančne náročné natáčenie i postprodukciu zaistili nadšení dobrovoľníci a podporovatelia zo Spojených štátov amerických.

Co nám sdělíte o batůžkovém projektu?

Batůžkový projekt je veľmi sympatický podporný projekt pre naše hlavné poslanie. Jedným z nevyhnutných predpokladov zmysluplného vzdelávania sa sú základné školské pomôcky – zošity, perá, pastelky a podobne. Tie spolu s ďalšími školskými potrebami tvoria obsah zväčša už použitých batôžkov, ktoré mnohé naše deti doma uchovávajú bez ďalšieho úžitku. Batôžkový projekt je tak príležitosťou zapojiť i naše deti do pomoci svojim rovestníkom v Afrike, aby sa mohli plnohodnotne vzdelávať. A tak sa prostredníctvom atraktívneho batôžkového projektu o hlavnom poslaní hnutia Mary’s Meals dozvedia vďaka školákom i ich rodiny a priatelia. Tak sa rozrastá komunita podporovateľov – darcov i dobrovoľníkov – a to je pre hladom ohrozené deti to najdôležitejšie.

Jakým způsobem se do tohoto projektu lidé aktivně zapojují?

Projekt Mary’s Meals stojí predovšetkým na dobrovoľníckej podpore. Preto i forma zapájania sa je veľmi rôznorodá – každý záujemca o podporu projektu si môže nájsť spôsob, zodpovedajúci jeho možnostiam i schopnostiam. Naši podporovatelia organizujú prezentácie projektu, prednášky, premietanie filmov i  kultúrne vystúpenia vo svojom okolí – v rodinách, na pracoviskách, v spoločenských organizáciách, počas kultúrno-spoločenských podujatiach vo svojej obci či regióne, výrobou a predajom drobného občerstvenia a dekoračných predmetov a dobročinnou zbierkou darov počas charitatívnych jarmokov a trhov, šírením informačných materiálov o projekte Mary’s Meals, finančným podporovaním našich aktivít prostredníctvom peňažných darov, či prostou modlitbou za toto bohumilé dielo.

V jakých zemích je tato pomoc poskytována a proč zrovna dětem?

Táto pomoc je poskytovaná predovšetkým v najchudobnejších krajinách sveta. Jedná sa o krajiny, kde nie je prakticky žiaden sociálny systém, ktorý by zabránil tomu, aby z nedostatku jedla umierali bezbranné deti. Deti sú najzraniteľnejšou  a pritom najperspektívnejšou súčasťou ľudských spoločenstiev, preto sa sústreďujeme v krátkodobom horizonte na záchranu ich životov, a v dlhodobejšej perspektíve na zaistenie ich základného vzdelania – a to všetko vďaka každodennému poskytovaniu jedného prostého jedla v škole!

Jakým způsobem jsou do tohoto projektu zapojeny školy a dobrovolníci právě v těchto chudobných oblastech?

I v chudobných krajinách sveta si ľudia uvedomujú význam vzdelávania. Napriek tomu však mnoho detí do školy nechodí, pretože sú v lepšom prípade nútené pomáhať rodičom so zaistením obživy, v horšom prípade žobrať, kradnúť alebo hľadať niečo pod zub na skládkach či smetiskách. Preto garancia každodenného jedla v škole je pre väčšinu rodičov, škôl a komunít veľmi lákavá. Ochotne a zodpovedne sa ujímajú jednej zo zásadných podmienok Mary’s Meals pred zapojením tej-ktorej školy do pravidelného zásobovania surovinami a organizujú pravidelné služby pri príprave a vydávaní jedla v škole, kam ich deti či vnúčatá dochádzajú na výuku.

Jaká je zpětná vazby z těchto nejchudších zemí a jaká je z ČR?

Vďaka takmer 18-ročným skúsenostiam s projektom Mary’s Meals možno konštatovať, že záruka každodenného prostého jedla v škole robí divy – razantne sa zvyšuje dochádzka detí do škôl, zlepšujú sa ich študijné výsledky, deti sú živšie, radostné a snívajú o svojich budúcich profesných dráhach od učiteľov, lekárov, či ošetrovateľky až po prezidenta. I komunity, podporené našim projektom, získavajú späť stratenú sebadôveru, pretože už nemusia bezmocne trpieť neschopnosťou postarať sa o svoju budúcnosť – vlastné deti. V Českej republike má tento projekt taktiež nezanedbateľnú odozvu. Vďaka informáciám o životných podmienkach v rôznych častiach sveta si i my a naše deti stále viac uvedomujeme, v akých výnimočným podmienkach žijeme a ako málo stačí na to, aby sme mohli zásadným spôsobom zlepšiť život ľudom, ktorých v živote možno nikdy nespoznáme osobne. Napriek veľkým vzdialenostiam, ktoré nás delia, sme si blízki a nie je nám ľahostajný osud každého z nás.

Co je Vaší vizí do budoucna?

Problémom chronického nedostatku jedla je postihnutých viac ako 60 miliónov detí po celom svete. Vďaka štedrým darom a nezištnej dobrovoľníckej práci mnohých tisícok dobrých ľudí z 18 darujúcich krajín sme dnes schopní dennodenne stravovať viac ako 1,6 milióna detí v škole. Našou víziou je, aby v dnešnom svete už neumierali deti z nedostatku jedla a aby sa všetci tí, ktorí majú možnosť zdielať svoje zdroje, podelili s tými, ktorým sa nedostáva ani na to najzákladnejšie. Sme presvedčení, že je v našich možnostiach i silách túto smelú víziu zrealizovať.

 

Komentáře jsou vypnuty.