Prvotiny 2016, aneb tvorba lidí, kteří chtějí psát

Letos, konkrétně 4. ledna 2016 byla vyhlášena literární soutěž  Prvotiny 2016. Soutěž organizuje Knihovna města Olomouce.  Letos je  již 11. ročník. Akce byla ukončena 31.srpna 2016. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Olomouci na náměstí Republiky ve středu 23. listopadu  a to ve Vlastivědném muzeu města Olomouce – v Sále Václava III. Tato soutěž neměla žádné věkové omezení. Soutěžící mohli psát jak prózu, tak poezii. Poezie byla omezena na celkem 5 – 10 básní. Próza mohla obsahovat až 30 stran formátu A4. Jak tato aktivita bude probíhat  a co všechno bylo potřeba uskutečnit, se dozvíte v tomto rozhovoru.  Uskutečnila jsem ho s paní RNDr. Lenkou Pruckovou – ředitelkou Knihovny města Olomouce, která nad soutěží převzala záštitu.

Co byste řekla o počátcích vzniku literární soutěže Prvotiny 2016?

Literární soutěž pod názvem Prvotiny vyhlásila tehdy Okresní knihovna v Olomouci v roce 1989 v rámci 100. výročí založení české veřejné knihovny v Olomouci. Byla určena žákům druhého stupně ZŠ a SŠ okresu Olomouc jako jako výzva pro ty, kteří píší doma do šuplíku nebo kteří patří k literárních ozdobám svých škol. Smyslem bylo podnítit mladou generaci k tvůrčí aktivitě a naplnit její volný čas smysluplnou činností.

Znovu se myšlenka objevila v roce 1994, postupně se zvyšoval počet prací (např. v roce 1998 se účastnilo  409 mladých autorů ze 47 škol) a přidávala se společná témata jako třeba v roce 2002 „Člověk je zrozen pro radost“ či 2004 „Krásy našeho města“ a bylo rozhodnuto o dvouletém cyklu. Literární část byla od roku 2004 rozšířena i na starší mládež (do 26 let). Od roku 2006 jsme upustili od společného tématu a přestali omezovat věkovou hranici.

Kolik účastníků se letos přihlásilo a  z jakých zdrojů je financována?

Letos se sešlo 151 příspěvků, z toho

do 15 let poezie 2x

do 15 let próza 8x

nad15 let poezie 90x

nad 15 let próza 51x

přičemž autorů bylo 142 (někteří zaslali práce do obou kategorií).

Ceny do soutěže poskytuje knihovna, letos se připojil s cenou i ekologický časopis Zelení a doba (který vydává Zelený kruh Olomouc) a Koruna česká.

Jaká byla tématika soutěže a kdo se do ní mohl přihlásit?

Soutěž je již asi 10 let bez vyhlašování společného tématu, je určena všem bez rozdílu věku. Pouze hodnotíme 2 kategorie – do 15 let a nad 15 let v próze a v poezii (i to se v průběhu let měnilo, původně jen do 26 let)

Proč organizujete takovou soutěž?

Především chceme podpořit kulturu psaní a vůbec práci s drobnými texty. Počet kreativních tvůrců ve společnosti obecně zůstává stejný, možná i stoupá, ale více lidí se realizuje spíše na svých blozích, www stránkách nebo na Facebooku. Právě výzvy typu Prvotin je pomohou vytáhnout z jejich bublin…

Kde se dají shlédnout její výsledky i jednotlivé příspěvky?

Součástí soutěže je i vydání sborníku s vítěznými pracemi + čestná ocenění, který obsahuje i seznam všech soutěžících. Neoceněné práce neuveřejňujeme, ani neposkytujeme jejich posouzení.

Vydáváte i nějaké sborníky v internetové nebo tištěné formě a kde jsou k sehnání, případně, kdo je obdrží?

Sborník obdrží zdarma každý soutěžící, který přijde na vyhodnocení, vítězové mohou získat i větší počet. Další soutěžící si je mohou vyzvednout v knihovně, zasíláme jen mimořádně. Zbylé sborníky používáme jako propagační materiály knihovny.

Kdy a jak bude probíhat vyhodnocení soutěže?

Slavnostní vyhodnocení proběhne 23. 11. v 16 hodin. Součástí bude vystoupení dramatického oboru ZUŠ Žerotín v Olomouci vytvořené na základě vítězných prací, slovo hodnotitele a předání cen.

Jakou má tato soutěž vizi?

Jedná se o soutěž konanou jedenkrát za 2 roky a zatím nechceme nic speciálního měnit, snad jen se více budeme soustředit na propagaci mezi mladými do 15 let – letos stav dramaticky poklesl – mívali jsme kolem 60 prací od dětí.

Jaké jsou přichystány ceny pro účastníky soutěže a kolik lidí obdrží nějakou výhru?

Oceňujeme 1. – 3. místo v každé ze 4 kategorií, resp. přidáváme i čestné uznání. Vítězové obdrží diplom, účastníci nad 15 let drobnou peněžní odměnu (500 Kč), účastníci do 15 let věcnou cenu (letos stolní hru).

Letos máme 12 oceněných a 7 čestných uznání.

Co byste vzkázala lidem, kteří nevyhráli?

Pište dál… Jinak ke všem bude na slavnostním vyhodnocení hovořit jeden z porotců – básník Mgr. Stanislav Denk.

Jakým způsobem tuto soutěž propagujete?

Soutěž je vyhlašována v regionálním tisku, na našich www. stránkách, facebooku a dalších zdrojových kanálech, v konferenci Knihovna.

Kdo všechno čte příspěvky a jakým způsobem je vyhodnocována?

Práce se hodnotí anonymně, porotu v letošním roce tvořil PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. (FF UP Olomouc) a básník Mgr. Stanislav Denk. K dřívějším hodnotitelům – zejm. když bylo hodně dětských prací, patřila paní doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. z Pedagogické fakulty UP Olomouc a básník doc. PhDr. Radek Malý, Ph.D.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.