Charita Valašské Meziříčí

Pomáháme nemocným, opuštěným, sociálně vyloučeným a lidem bez domova

Charita Valašské Meziříčí od roku 2011 zahrnuje Farní charitu Rožnov pod Radhoštěm, Charitu Valašská Bystřice a Charitu Valašské Meziříčí. Jelikož vím, jak důležitá je práce Charity nejen u nás, ale že její činnost má široké spektrum  působení v různých oblastech po celém světě, chtěla jsem se dozvědět něco víc.  Ředitelem Charity Valašské Meziříčí je Ing. Jiří Gavenda, se kterým jsem si o těchto otázkách povídala.

Jak jste se dostal k práci v Charitě ve Valašském Meziříčí? Co Vás k tomu vedlo?

Pracoval jsem v Oblastní charitě Uherský Brod jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro osoby bez přístřeší a přihlásil jsem se na vypsané výběrové řízení. Vedla mně k tomu snaha zkusit tuto výzvu a dokázat, že i v novém oboru zvládnu takovou pozici. V obuvnictví jsem pracoval na manažerských pozicích, 10 let jsem měl svoji firmu. S odstupem času jsem rád za rozhodnutí, které jsem udělal po dovršení 50 let. Mohl jsem pravděpodobně v klidu dělat do důchodu ve svém původním oboru (obuvnictví), ale tato práce mě už nenaplňovala. Vykonával jsem ji rutinně, prostě nuda. Rozhodnutí padlo, zkusit to v oblasti sociálních služeb. Nyní jsem spokojen, že můžu pomáhat v této tolik potřebné oblasti. V žádném věku není pozdě na změnu pracovního zařazení.

Co je při této práci nejtěžší?

Každoroční úděl sehnat finanční prostředky na provoz služeb a udržet kvalifikovaný personál za daných mzdových podmínek.

Z čeho máte naopak největší radost?

To v podstatě koresponduje s předešlou odpovědí. Pro rok 2012 jsme finanční prostředky zajistily, a tak s týmem spolupracovníků můžeme pomáhat potřebným v celé šíři sociálních služeb. Charita Valašské Meziříčí poskytuje 17 služeb. Podařilo se nám zahájit stavbu vlastního „Centra služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením“ v Rožnově pod Radhoštěm, který budeme zanedlouho slavnostně otevírat. Těch věcí, které nám dělají radost, je samozřejmě více.

Je ve Vašem regionu dostatek sociálních služeb?

Současná sloučená Charita Valašské Meziříčí má působnost na území dvou obcí s rozšířenou působností (ORP) Zlínského kraje. V ORP Valašské Meziříčí je pokrytí sociálními službami dostatečné a je podloženo kvalitním komunitním plánováním. V ORP Rožnov pod Radhoštěm nás tato práce čeká, aby pokrytí službami bylo dostatečné.

Proč si myslíte, že větší část naší veřejnosti nemá zájem slyšet a vidět práci a činnost sociálních služeb?

Myslím si, že většina veřejnosti se o tyto služby zajímá, až když je potřebuje využívat někdo z blízkého okolí rodiny, přátel apod. Najednou projeví zájem se seznámit, co všechno nabízíme a ve většině případů jsou velmi překvapeni, co všechno je možné nabídnout. Pro nás to znamená neustále věnovat pozornost osvětě, prezentacím na různých úrovních a naši práci spoluobčanům přibližovat, aby se povědomí o práci Charity rozrůstalo.

Jaký máte názor na dobrovolnickou práci v sociálních službách? Je jí dostatek?

Bez dobrovolnické práce si nelze naši práci představit. Ať je to tříkrálové koledování, práce v charitním šatníku, pomoc dobrovolníků při volnočasových aktivitách atd. Této pomoci nebude nikdy dost, takže pro nás je to zase úkol hledat vhodné možnosti pro zapojení dobrovolníků a následně je využívat.

Co by jste chtěl změnit v sociální oblasti u nás v ČR?

Hlavně bych si přál, aby se podařilo nastavit nějaký transparentní model financování sociálních služeb v ČR a toto financování bylo určeno na delší časové období (2 -3 roky). Pro nás by to znamenalo větší jistotu a možnost alespoň trochu pracovat koncepčně. To v současných podmínkách, kdy do konce března daného roku nevíme, jak budou služby finančně podpořeny, nelze.

Jste spokojen se zákonem o sociálních službách, případně v čem by jste ho vylepšil?

Určitě u každého zákona lze najít nedostatky, a tak tomu bude i u zákona č.108/2006 Sb. Musím přiznat, že zatím se průběžně spíše seznamuji s praktickým dopadem tohoto zákona do každodenní práce, ale nad jeho vylepšením jsem se ještě nezamýšlel.

Myslíte si, že do finanční podpory neziskových organizací by mělo být zapojeno více firem nebo podniků? Jakým způsobem?

To je věc hodně individuální a nejde zatím nijak nařídit. Sám jsem si zkusil být i na této straně pomyslné barikády a vím, že podniky a firmy mají zase svoje problémy. Je to založeno na jejich možnostech a ochotě pomoci a my jsme dnes vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek těchto sponzorů.

Jakou radu nebo povzbuzení do života by jste dal lidem jakkoliv hendikepovaným, sociálně vyloučeným nebo lidem bez domova?

Aby se nebáli a neostýchali našich nabízených služeb využívat. Ta naše snaha pomoci je upřímná, ale bez vzájemné součinnosti se nelze dobrat zlepšení a řešení daných situací.

Myslíte si, že by každá nezisková organizace nebo sociální služba měla mít duchovní podporu a proč?

To si nemyslím a není to ani reálné. Ale právě proto se máme čím odlišit od ostatních poskytovatelů a nabídnout tak našim uživatelům něco navíc, poskytování služeb s láskou po vzoru Krista.

Jste věřící? Jak a v čem Vám víra pomáhá?

Věřící jsem. To koneckonců pozice ředitele církevního poskytovatele předpokládá. Víra mně dává odvahu. Odvahu neskrývat svoji víru, nebát se ji dávat najevo svými postoji a skutky. Víra úzce souvisí s láskou, kterou potřebujeme předávat těm, o které pečujeme a také všem kolem nás. Víra mně pomáhá překonávat překážky a krize.

Více informací na: www.valmez.charita.cz

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.