Nový charitní dům v Rožnově pod Radhoštěm

Ve čtvrtek 4. října 2012 bylo v Rožnově pod Radhoštěm slavnostně otevřeno Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Základní kámen byl položen na podzim roku 2010. Informaci o začátcích a průběhu stavby představil ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda. Celkové náklady na vybudování nového charitního domu činily 16,87 miliónu korun. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí dosahovala částky 12,25 miliónu korun. Zbylá část byla investována z vlastních zdrojů Charity. Nové zařízení soustředí dosavadní služby Charity do jednoho místa, nové prostory umožní i rozšíření služeb o denní centrum pro seniory.

Otevření Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se uskutečnilo v rámci 20. výročí vzniku Farní Charity v Rožnově pod Radhoštěm. Počátky této nestátní neziskové organizace sahají až do roku 1991, kdy Charita začala formou dobrovolnictví. Pracovali zde nadšenci, kteří to dělali s láskou k bližním a ochotou pomáhat ostatním. Postupně se rozvíjela do současné podoby. Poslání naplňuje zejména prostřednictvím terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Jejím zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc. Otevření se zúčastnil, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt, novou budovu požehnal a posvětil generální vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík.

 

Komentáře jsou vypnuty.