Koncert pro Azylový dům ve Valašském Meziříčí

V neděli 6. ledna 2013 v odpoledních hodinách se v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí uskutečnil benefiční koncert světoznámého pražského pěveckého souboru Schola Gregoriana Pragensis. Akci pořádala Charita Valašské Meziříčí a jejím cílem bylo získat prostřžedky na renovaci vnitřního vybavení Azylového domu pro matky s dětmi. „Výtěžek této sbírky bude konkrétně použit na zakoupení nových kuchyňských linek a na rekonstrukci podlah v Azylovém domě, který je jednou z mnoha služeb poskytovaných Charitou Valašské Meziříčí,“ řekl zástupce ředitele Charity Mgr. Petr Liška. Byla vybrána částka ve výši 34 600 Kč, která bude ještě zdvojnásobena Nadací Divoké Husy. Koncertu se zúčastnil velký počet diváků všech věkových kategorií. Pro své vysílání natáčela z koncertu záznam regionální televize TV BESKYD.  

Schola Gregoriana Pragensis

Soubor založil v roce 1987 David Eben a dnes se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Práce souboru se soustřeďuje jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10. – 11. století. Jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech i řada unikátních nově objevených skladeb z 13. – 15. století. Uměleckým vedoucím souboru Schola Greoriana Pragensis je David Eben, který na pařížské konzervatoři absolvoval obor dirigování gregoriánského sboru, a jednu sezonu působil jako dirigent Choeur grégorien de Paris. Další členy jsou Hasan El Dunia, Ondřej Maňour, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Michal Medek, Marek Šulc, Michal Mačucha a Tomáš Lajtkep.

Pěvecký soubor Schola Gregoriana Pragensis často koncertuje doma i v zahraničí a intenzivně se věnuje nahrávání, jeho CD získaly řadu ocenění.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.