Kooperace – workshop s mezinárodní účastí ve Zlíně

Ve čtvrtek 14. června se v zasedací místnosti zastupitelstva Zlínského kraje uskuteční již pátý regionální workshop s účastí zahraničních expertů v rámci tříletého mezinárodního projektu KOOPERACE.  

Tentokrát zavítají do Zlína experti ze tří evropských zemí. Italka Annaflavie Bianchiová se bude věnovat tématu, jak stimulovat inovace v neziskovém sektoru prostřednictvím veřejných zakázek. Fenomén dobrovolnictví představí An Derluynová z Belgie, která popíše spolupráci města Izegem s dobrovolnickými organizacemi a expert James Milne bude diskutovat na téma přesun moci od státu ke komunitám ve Velké Británii. Dosavadní zkušenosti projektových pracovníků ze studijních cest do Belgie shrne v odpoledních hodinách Josef Zdražil a na závěr proběhne panelová diskuse za účasti expertů, odborných konzultantů i laické veřejnosti.

Workshop realizovaný v rámci projektu „Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Na přípravě projektu se podílí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj, město Zlín a řada dalších partnerů včetně Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.