Iskérka – sedmikráska, jiskřička, plamínek

iskerkaosHistorie Iskérky začala v roce 2003, kdy skupina lidí z občanského sdružení Zdravý Rožnov iniciovala vznik Sociálního centra denních aktivit na podporu dlouhodobě duševně nemocných. O čtyři roky později vzniklo samostatné občanské sdružení Iskérka. Jeho činnost se postupně rozvíjela, přibývaly další projekty a služby. Důležitým mezníkem je zahájení spolupráce s holandskou Nadací De Boei v roce 2009. Výsledkem spolupráce jsou dva mezinárodní projekty. První ověřuje možnosti fungování sociální firmy, druhý se zabývá problematikou zaměstnávání osob s dlouhodobou duševní nemocí.

Inspirace z Nizozemí

Holanďané inspirovali Iskérku také k založení čtyřčlenné Rady uživatelů, která v Nizozemsku funguje v každé neziskové organizaci. Rada uživatelů je poradním orgánem managementu neziskové organizace a funguje jako zpětná vazba nejen pro pracovníky této neziskovky, ale také pro sociální odbory města a kraje. „Prvními pozitivními výsledky jsou velmi příjemné vztahy jednotlivých pracovníků, ale i uživatelů jednotlivých organizací. To je asi to nejlepší, co nás mohlo potkat, protože je to obrovská atmosféra, když se setkáme. A jedna z takových těch hmatatelnějších a konkrétnějších věcí je to, že jsme založili Radu uživatelů a také že zaměstnáváme dva expertní klienty. Důležitý je i projekt „Uzdrav se sám“, který se začíná pomalu předávat do České republiky. Myslím si, že od začátku roku 2012 budeme schopni projekt „Uzdrav se sám“ rozjet i v Iskérce,“ říká koordinároka Blanka Mikolajková.

Pryč od negativních myšlenek

Nejdůležitějším projektem Iskérky je služba sociální rehabilitace spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu. Pracují zde ergoterapeutické dílny – rukodílna, šicí dílna, tiskařská dílna a cvičná kuchyň. „Ze své vlastní zkušenosti vím, že aktivní činnost, jakéhokoliv zapojení se do ručních prací je to, co člověka odvádí od negativních myšlenek. Myslím si, že tvořivá činnost může člověku jen a jen pomoci,“ říká paní Vlasta, která dlouhodobě pracuje v rukodílně. Klienti využívají také různé aktivizační programy, třeba angličtinu pro začátečníky a pokročilé, práci na počítači, trénink paměti, muzikoterapii a tanec. K pohybovým aktivitám v Iskérce patří navíc jóga, ping-pong, plavání, cvičení na balónech a kondiční cvičení. „Ping-pong mně moc baví, začal jsem ho hrát pravidelně už před sedmi roky. Je to takový sport, kde se sice moc energie nevydá, ale je to pro mě takový relax, když si člověk zapinká,“ přiznává třicetipětiletý uživatel Radim.

Možností je zde ale daleko víc od vycházek a výletů až po skupinové psychoterapie pod vedením klinického psychologa. „Chodím do Iskérky z toho důvodu, že se dostanu do společnosti příjemných lidí, účastním se tak společenského způsobu života, neuchyluji se do samoty. Mám tady hodně přátel. Jsem tady ráda a je mně tu dobře. Pomáhá mně to hlavně zvládat deprese. Často trpím depresemi a tady, když jsem mezi lidmi a když můžu něco dělat, tak mně to hodně pomáhá. Je mně tak po zdravotní stránce daleko lépe. Iskérka pomáhá nejen mně, ale také ostatním klientům,“ říká i za ostatní uživatele Jana.


Iskérka se věnuje dospělým lidem, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání a sociální izolace. Nabízí sociální rehabilitaci, která pomáhá uživatelům, aby znovu nalezli vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů a práce.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.