Kdo slouží seniorům v Zubří

Sociální družstvo Podané ruce bylo založeno v roce 2008 v Zubří na severní Moravě, nedaleko turisticky navštěvovaného Rožnova pod Radhoštěm. V tomto regionu nebylo dostatek sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. Osobní asistence zcela scházela. 

Samotné město Zubří má 5 až 6 tisíci obyvatel, ale družstvo Podané ruce je jediným poskytovatelem sociální služeb. Jeho pracovníci pracují převážně v odpoledních hodinách, o večerech i o víkendech, kdy jsou klienti ostatními poskytovateli odmítáni. V tomto směru je družstvo jedinečné. V rámci terénní služby navštěvují pracovníci  nemocné a starší lidi v jejich domácím prostředí, na které jsou řadu let zvyklí.

Činnost družstva Podané ruce se zaměřuje na pomoc klientům se sníženou soběstačnost s osobní hygienou (např. pomoc při použití WC), s nákupy potravin, ošacení či vybavení domácnosti, pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, samostatném pohybu či přesunu z invalidního vozíku na lůžku a opačně. Další podpora i pomoc je při běžném úklidu domácnosti, praní a žehlení ložního i osobního prádla a jeho drobných oprav, údržby domácích spotřebičů, topení v kamnech a přípravy topiva. Mezi další poskytovanou službu patří doprovázení k lékaři, na různé úřady, či společenské aktivity. Pečovatelská služba je poskytována denně, kapacita terénní služby je 15 klientů za den. Dalším 80 klientům se ve všední dny rozváží obědy. Osobní asistence je poskytována sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, kapacita pět klientů. Obě služby jsou poskytovány v rozsáhlé oblasti podhůří Beskyd, které jsou hlavně v zimním období velmi těžce přístupné.

Podporujeme klienty v jejich soběstačnosti

Vznik družstva Podané ruce iniciovala Bc. Šárka Dořičáková, která zde působí jako vedoucí a zároveň je pracovnicí v přímé péči. „Snažíme se, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a proto podporujeme jejich soběstačnost. Starých lidí přibývá, domovy seniorů jsou přeplněné a já se vůbec nedivím, že lidé lpí na svém domově, nechtějí opustit místa, kde žijí dlouho, mají tam přátelé a vzpomínky. A my jim chceme pomoci dožít doma důstojným způsobem. Víme, že staří lidé potřebují především vstřícné podmínky, které je vedou k aktivnímu životu se zohledněním jejich křehkosti, ohroženosti a snadné zranitelnost. Kvalitních služeb není dostatek. Stále jsou mezi námi poskytovatelé, kteří nejsou flexibilní, vezou se s těmi kvalitními. Sociální oblast se pomalu otevírá soukromému sektoru. Až padnou bariéry, bude v této oblasti boom, klient si bude moci lépe vybrat kvalitu, za kterou si zaplatí. Já sama vidím velký problém v zákonu 108 z roku 2006 a s ním související vyhláškou 505, která nám stanovuje maximální cenu úhrady za sociální služby. Jsme závislí na dotacích z ministerstva. Vůbec celé financování sociálních služeb je neefektivní a netransparentní,“ říká Š. Dořičáková.

Více na: www.podane-ruce.estranky.cz

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.