O mezinárodním projektu pro lidi s duševním onemocněním

hans_marechal

Pane Hansi Marechali, můžu zveřejnit Vaše jméno, příjmení a také  uvést Váš věk? Pokud ano, prosím uveďte.

Jméno: Hans Marechal, věk 53 let

Jak se vaší organizaci DE BOEI spolupracuje s naší organizací Iskérka na prvním mezinárodním projektu?

Iskérka  a De Boei dobře spolupracují na prvním mezinárodním projektu. Je to zřejmé z nadšení, které lidé projevují během vzájemných návštěv. Návštěvníci z Iskérky se nemohli dočkat, až se na cestě do Nizozemska naučí něco nového a chtěli získat spoustu informací. Lidé z De Boei jsou také ochotni se z návštěv v Iskérce poučit. Hodně času a pozornosti se věnují tomu, aby se lidé vzájemně poznávali, pochopili situaci, jeden druhého, vysvětlili si jak možnosti, tak to, co možné není. Vše je založeno na úctě a pochopení.

V čem vidíte přínos v rámci tohoto 1. mezinárodního projetku?

Tím nejdůležitějším aspektem je podle mne to, abychom pochopili navzájem své představy, poslání i pracovní metody. Co je naším hlavním přínosem a co můžeme nabídnout lidem s duševním onemocněním v procesu jejich ozdravení? Zejména pomoci lidem vrátit se ke svým starým rolím nebo je nasměrovat k rolím novým. Co je potřebné k tomu, abychom daného přínosu (nebo cíle) dosáhli? Myslím si, že to jsou vzájemné návštěvy, workshopy a rozhovory, které nám přinášejí spoustu informací.

Jaký máte pohled na práci v organizaci Iskérka? Jak na pracovníky, tak také na klienty?

Jak ze strany skupiny pracovníků, tak ze strany klientů Iskérky vidím vysokou úroveň zapojení do mezinárodního projektu. Každý do toho jde s plným nasazením. Každý je ochoten učit se a akceptovat nové pohledy na věc. Základní změny vidím v přístupu, chování a očekávání ze strany zaměstnanců i klientů. Pro mne osobně je to úžasné a mám z toho příjemný pocit, když vidím, že tuto iniciativu pomohlo nastartovat právě De Boei.

Líbí se Vám i ostatním v Rožnově pod Radhoštěm?

Všem lidem z De Boei, kteří navštívili Českou republiku, se Rožnov pod Radhoštěm velmi líbí. Pohostinnost, spontánnost a přátelskost lidí z Iskérky je vždy ohromná. Město Rožnov nabízí zajímavé kulturní okamžiky a samozřejmě i okolí města je úžasné. Je to vždy neopakovatelný zážitek, když se vracíme do Rožnova.

V čem vidíte problém práce s duševně hendikepovanými lidmi u nás  v ČR v porovnání s Nizozemím?

Opravdu největší problém vidím v nedostatku finančních zdrojů v České republice k pokrytí aktivit zaměřených na proces ozdravení. Ve skutečnosti se s tímto problémem již dlouhou dobu potýkáme také v Nizozemsku a v současné době se dokonce dostal do politické debaty. Jakoby se zapomínalo na to, že lidé s duševní nemocí musí vynaložit mnohem více úsilí k tomu, aby se mohli vrátit zpátky do práce, pokud ovšem tuto možnost ještě mají.  Chráněná pracoviště zkrátka nejsou dostupná. Navíc zaměstnavatelé nejsou příliš nadšeni, aby nabízeli této skupině osob práci. Myslí si, že je to hodně velké riziko. Nesouhlasím. Právě proto De Boei vytváří nové projekty týkající se vzdělávání a práce. Naše cílová skupina se chce naučit novým dovednostem, ale chce také ukázat společnosti (myšleno politikům a zaměstnavatelům), že skutečně pracovat chtějí. Občas s menší, jindy s větší pomocí nebo někdy v chráněném prostředí. Pokud hledáte tu správnou možnost, naleznete vždy spoustu příležitostí. Rád bych také poznamenal, že tato cílová skupina sama o sobě nemá povědomí o vlastních možnostech. Mnozí z nich jistě poznali zklamání na své cestě k hledání a udržení práce, a zažili pád. Moje představa je taková, že bychom měli uvažovat v  pojmech „co člověk dokáže“ místo toho „co nedokáže“. To se týká i ostatních organizací a společností v České republice a v Nizozemsku.

Vznikl další 2. mezinárodní projekt s organizací Iskérka, který  je logickým pokračováním toho předešlého, do kterého se organizace DE BOEI opět zapjila. Co Vás na něm zaujalo? V čem vidíte přínos?

Druhý projekt je logickým následovníkem. Teď víme, jaké jsou potřeby. Víme, jaké mohou mít lidé role a jaké naopak ne. Takže se to chystáme předvést v Rožnově. Iniciovat reálný projekt, ve kterém dokážeme, že cílová skupina může pracovat, což může být pilotním modelem pro celou Českou republiku. Je to pro nás výzva. Určitě budeme muset čelit nějakým problémům, ale právě v tom je naše výzva. Já sám rád podněcuji nové projekty, to mne vždy pohánělo dopředu. Iskérka je a zůstane v mém srdci: to chci říct všem jejím lidem, klientům, stejně jako zaměstnancům.

Děkuji Vám ze srdce za zodpovězení  otázek. Děkuji také za Váš drahocenný čas, který jste tomu věnoval. Přeji Vám hodně štěstí ve Vaší skvělé práci, ale také ve Vašem životě.

Autor: Dana Mičolová

Komentáře jsou vypnuty.